Az 1904 - 1912-es b osztály

Osztályfőnök: dr. Mohr Viktor

Amán János
Bardach Mihály
Barta Károly
Bernola Károly
Bódiss Elemér
Czipauer Lajos
Dapsy Lajos
Folmer Frigyes
Gál Béla
Glück József
Goldschmid Vilmos
Gróf István
Hlavay Béla
Jandl Géza
Kardos József
Kálmán (Klein) Géza
Kovács Ferenc
Kovács Miklós
Körmendy Sándor
Lazarsfeld Géza
Mariantsits Imre
Molnár István
Moys Mihály
Náday Lajos
Náday Lajos
Nagy Béla
Német Tibor
Pacl István
Pártos Jenő
Pelikán Oszkár
Proff Sándor br.
Prokisch Gusztáv
Róth Vilmos
Schönberger Gyula
Schwarz Gyula
Siklós (Schientanz) Tivadar
Slezák Ferenc
Szentes Imre
Ungár Dezső
Walter Jenő.

Magántanuló:
Grimm Gábor
Horváth István
Komáromy Béla
Szabolcs Vilmos


Az oldalt készítette: Bedenek Éva