Dragon Katalin

könyvtárostanár
1947–2006

Váratlanul, élete 59. életévében elhunyt iskolánk könyvtárostanára, Dragon Katalin. Személyisége, szaktudása pótolhatatlan veszteség gimnáziumunknak és az egész könyvtáros társadalomnak.

 


Dragon Katalin, (Jeluss Katalin) 1947. május 20-án született a Komárom megyei Bánhidán. Édesapja Jeluss János, a Dunai Vasmű főművezetőjeként dolgozott. Édesanyja, Jelussné Tóth Mária háztartásbeliként látta el családját.
Általános és középiskolai tanulmányait Dunaújvárosban végezte, 1965-ben érettségizett, majd előfelvételt nyert az Egri Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom-történelem szakára. Főiskolai tanulmányait 1970-ben fejezte be, tanári munkáját az év szeptemberétől a Borsod megyei Sajószöged község általános iskolájában kezdte meg.
1973-ban férjhez ment, és Budapestre költözött. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 39. számú kerületi könyvtárában helyezkedett el mint könyvtáros.
1975-től megkezdte tanulmányait az ELTE könyvtár kiegészítő szakának levelező tagozatán.
1976. július 26-án megszületett Zoltán nevű fia.
Könyvtárosi minősítését 1978-ban szerezte meg. Ettől kezdve élete összeforrt a könyvtárral. Élete végéig könyvtárosként dolgozott, számos szakmai továbbképzésen, tanfolyamon vett részt. Később előadóként, szakfelügyelőként, majd szaktanácsadóként és könyvtári szakértőként is dolgozott. Érettségi vizsgaelnökként is tevékenykedett. Szerzőtársaival együtt több, könyvtárral kapcsolatos szakkönyvet publikált: Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére (1996), Így működik az iskolai könyvtár (1998), Az iskolai könyvtár (1998) címmel.
Gimnáziumunkban 2000 márciusától dolgozott. Szívügyévé vált az iskolai könyvtár állományának gyarapítása, rendszerezése. Itt teljesült nagy szakmai vágya, miszerint számítógépre vihette a könyvtár állományát, kiépítette a könyvtár adatbázisát. Ittléte alatt megreformálta a könyvtár Szervezési és Működési Szabályzatát. Olvasószolgálati munkájában nagyon jó személyes kapcsolatot épített ki az iskola diákjaival, tanáraival. Szeretettel, kellő odafigyeléssel irányította olvasásukat. Minden nap reggel 7 órától fogadta a könyvtár látogatóit, segítette a diákok tanulmányi előkészületeit, a kutatott témához pontos és gyors szakmai segítséget nyújtott. Könyvtárunkat az iskola dolgozószobájává, élő alkotóműhelyévé varázsolta folytatva nagy könyvtáros elődei hagyományát. Iskolánk hírnevét azzal is növelte, hogy több éven keresztül nagy sikerrel készített fel tanulókat a Bod Péter Könyvtárhasználati Országos Versenyre. Szakmai berkekben fővárosi szinten is ismerték nevét, elismerték munkáját. Évente könyvtár szakos egyetemi hallgatóknak tartott szakmai gyakorlatot.

Távozása nagy űrt hagyott maga után szerettei, munkatársai és ismerősei körében. Hirtelen, korai halála mély megdöbbenéssel hatott minden kollégára. Temetése 2006. július 31-én volt az Új Köztemető szóróparcellájában. Emlékét sokáig őrizzük szívünkben.