A gimnáziumban tanítottak

Tanári tablóképek

Név Mit tanított Mikor
Adamisné Kelemen Gabriella német 1990-
Ajkai Eszter orosz-német 1978-1983
Alapi Endre ének 1940-1941
Alexandrov Andrea magyar 2005-
Altenburger János zene 1911-14, 1919-29
Amerson, Mariah angol 1992-1997
Andor János latin-görög 1945-1949
Antal Ágota ének 2005-
dr. Antalffy Endre magyar nyelv 1905-1906
dr. Arady Kálmán egészségtan 1926-1933
Arany Dénes evangélikus hittan 1905-1906
Arnhold Gabriella számítástechnika 1992-1995
Ábrahám Károlyné magyar-angol-orosz 1963-1979
Ádámy Gyula testnevelés 1904-1926
Bacskay Éva rajz 1984-1988
Bácsalmási Péter testnevelés 1934-1935
Bajnok Béla matematika-fizika 1983-1987
Balázs Eszter orosz-olasz 1975-1976
dr. Balázs János magyar-latin-görög 1942-1945
dr. Balogh Endre történelem-földrajz 1951-1956
Balogh Imre angol-történelem 1971-1972
Barabás Béla matematika-fizika 1973-1977
Baricné Kocsis Éva könyvtáros 1990-1997
Barkász Lajos rajz 1919-1920
Dr.Barna F. János latin-történelem 1926-1944
Barnkopf Péter számítástechnika 1991-1992
Barta István magyar-német 1956-1957
Bartháné Nagy Katalin angol-német 2005-
Bálint Nagy Ágnes angol-orosz 1984-
Bánáti Istvánné fizika-kémia 1962-1963
Bányai Gizella rajz 1981-1984
Bátor Pál természetrajz-földrajz 1920-1921
dr. Bebesi Gyula történelem-földrajz 1946-1952
Bede István testnevelés 1926-1927
Beke János magyar-latin 1941-1942
Bencze Gyula rajz-művészettörténet 1956-1957
Bencze Márton unitárius hittan 1946-1949
dr. Berczik Árpád német 1934-1935
Bereck Ferencné matematika-fizika-kémia 1953-1957
Berke Ildikó angol 1992-98, 2003-
dr. Berkes Ferenc latin-történelem-földrajz 1932-1961
Bernát László informatika 2006-
Békesné Hegyi Júlia orosz 1978-1979
Béres László orosz-magyar 1957-1974
Bikár Radivoj görögkeleti hittan 1908-19, 1930-35
Bíró István matematika-term.tan-kémia 1947-1950
Bíró László történelem 1957-1970
Boa Pál magyar-latin-filozófia 1941-1942
Bodnár Lajos természetrajz-földrajz 1920-30, 1952-53
Bogoevic Gy. Ghenádie görögkeleti hittan 1902-1919
Bohner Géza matematika-fizika 1985-94, 2003-
Bohus Endréné természetrajz-földrajz 1952-1956
Bokor Krisztina angol-német 1977-1978
Boksay János görögkatolikus hittan 1909-1911
Boros Gábor testnevelés 1990-
dr. Boros Jenő történelem-latin 1942-1946
Borosné Fábián Erzsébet orosz 1987-1992
Borosné Jakab Edit magyar-történelem 1984-
Börzsei Katalin matematika-fizika 1983-1997
dr. Brenndörfer János magyar-latin 1902-1924
dr. Brüchner József római katolikus hittan 1926-1929
Buchmann Károly természetrajz-földrajz 1911-1927
Burján Károly számtan-geometria 1904-1919
Buzásiné Magyar Erzsébet orosz-angol 1976-1986
Büky Lajos magyar-francia 1944-1949
dr. Chikány Gáborné matematika-fizika 2001-2004
Czakó György történelem-földrajz 1941-1942
Csák Endre magyar-történelem 1950-1951
Csák Lajos matematika-fizika 1985-1989
Csáky Pál orosz 1981-1983
Csáky Pálné matematika 1968-84, 1985-88
dr. Császár Ernő magyar-latin-földrajz 1904-1911
Cseh Géza fizika-matematika 1957-
Csepela Yvett testnevelés 1991-1993
Cser Gusztáv ének 1944-1945
Cser Tibor matematika-informatika 2000-2006
Cserepkei Ferenc matematika-fizika 1975-1985
dr. Cserey Adolf természetrajz-földrajz 1904-1911
Cserép Lajos matematika-fizika 1958-1971
Csetri Károly történelem-földrajz 1923-1924
Csirmaz László matematika 1974-1975
Csőre Árpád matematika-fizika 1926-1929
Danczer Béla magyar-latin-görög 1907-1914
Danielisz Jenő természetrajz-földrajz 1930-1946
Danka István magyar-latin 1914-1916
Dapsy László magyar-latin-történelem 1905-1921
dr. Darkó Jenő latin-német-görög 1905-1908
Darvas Jenő matematika-kémia-term.rajz 1948-50, 1959-62
dr. Dályai Margit latin-görög-német-orosz 1952-1966
Dávid Ernő testnevelés 1925-1926
Deák Anna matematika-fizika 1983-1990
Devecseri Lászlóné matematika-fizika 1975-1986
Dér István magyar-latin 1920-1925
Dér Lászlóné történelem 1969-1974
Dimitrijevics Vladimir görögkeleti hittan 1902-1908
dr. Dingfelder Ede magyar-latin 1902-1933
Dobay József testnevelés 1923-1925
Dobos Krisztina matematika-fizika 1971-72, 1986-92
Domokos Mihály mennyiségtan-természettan 1941-1943
Dragon Katalin könyvtáros 2000-2006
Dragonits Ferenc politechnika 1958-1959
dr. Draskovits Pál pedagógia-filozófia 1957-1967
Dratsay Judit matematika-fizika 1977-1978
Dsida Ottó számtan-geometria 1906-1907
Dubovitz István természetrajz-földrajz 1930-1932
Ducsai Ákos testnevelés 2003-2004
Dunai Tamásné angol 1990-
Dus Ferenc földrajz 1913-1914
Ecsedy Aladár református hittan 1927-1929
dr. Elek Oszkár magyar-francia 1927-1937
Emese György matematika-fizika 1980-1987
dr. Erdélyi Lajos történelem-földrajz 1919-1920
Erdős Lajos matematika-fizika 1925-1939
Erődi Kálmán ének 1902-1909
Erődi Ödön testnevelés 1902-1904
Esztergályi Dénesné latin 1985-86, 88-89, 90-94
Faludi Ferenc történelem-latin 1947-1958
dr. Faragó László mennyiségtan-természettan 1946-1947
Farkas József matematika-fizika 1969-1973
Farkas József matematika-filozófia 1985-1998
Farkas Pál magyar-latin 1936-1939
Fazekas Márta angol-német 1977-1978
Fehér Anikó ének-zene 1979-83, 1984-96
Fischhof Andorné történelem-földrajz 1952-1953
Fodor Dénes történelem-földrajz 1945-48, 1952-53
Fodor Istvánné magyar-orosz 1970-2003
Fogarasi Gyuláné biológia-földrajz 1968-1992
Fogel László számítástechnika 1993-
Fogel Sándor magyar-latin-német 1907-1908
dr. Fórizs József történelem-filozófia 1968-1986
Forrai Istvánné műszaki tanár 1968-1973
Forrás Péter testnevelés 1993-
Foss, Heather angol 1992-1995
dr. Földvári Ferenc egészségtan 1948-1950
Főzy István matematika-fizika 1958-1969
Frencz Géza magyar 1907-1908
Fry, Betty angol 1992-1995
Fuhrmann Ernő római katolikus hittan 1933-1935
Galambos Jánosné orosz-olasz-német 1975-
dr. Gallovich Jenő római katolikus hittan 1903-1906
Gács István latin-német 1947-1948
Gál Péter matematika-számítástechnika 1987-1991
dr. Gál Zoltán történelem-földrajz 1934-1943
dr. Garay Andrásné biológia-kémia 1969-1990
dr. Garda Samu magyar-latin 1902-1922
Gecső Ervin matematika-fizika 1964-1966
Geduly Olivér természetrajz-vegytan 1929-1946
Gehér István matematika 1957-1964
dr. Gelencsér Károly német-olasz-angol-magyar-francia-orosz 1948-1953
Gere Ádám műszaki rajz 1975-1976
dr. Gerlőtei Jenő francia-német 1946-1947
dr. Gertler György egészségtan 1944-1946
Géressy László ének 1946-1950
Glatz Ferenc magyar-német 1917-1919
dr. Goldziher Károly matematika-fizika 1928-1930
Gombos Ferenc református hittan 1914-1915
Gombos Imre magyar-angol 1958-1963
dr. Gouth Jánosné magyar-angol 1953-1968
Gödönyi Lajosné testnevelés 1964-1993
Grossman Erika angol-német 1988-1989
Grőger Rezső magyar-latin-történelem 1905-1919
dr. Gruber Miklós magyar-német 1920-1947
Gulyás Sándor rajz-ábr.geo.-biológia 1919-1957
Györgyné Maklári Zsuzsanna fizika-matematika 1983-
Gyulai Krisztina angol-magyar 1988-1992
Haas, Susan M. angol 1992-1995
dr. Habán Mihály mennyiségtan-földrajz 1902-1912
Habina János ábrázoló geometria 1902-1904
Hajas Attila angol-német 1984-1988
dr. Hajdú János magyar-német 1924-1943
Halek Tamás matematika-fizika 1986-
Halmai Tibor testnevelés 2004-2006
dr. Hamburger Péter matematika 1985-1987
Haraszti Sándor német-francia-orosz 1943-1950
Hámori (Hoffmann) Miksa mennyiségtan-természettan 1919-1942
Hámori András technika 1985-1987
Hámori Imre rajz-ábrázoló geometria 1947-1950
Hámori Miklós mennyiségtan-természettan 1951-1953
Hegedűs Imre orosz 1986-1989
Hegedűs Pál matematika 2005-
Hegedűs Sándor mennyiségtan-természettan 1934-1957
dr. Hegyi Ferencné angol-történelem 1979-1980
Hehl Éva matematika-fizika 1984-1995
Hell Imre római katolikus hittan 1932-1945
dr. Helle Ferenc magyar-latin 1944-1946
Herczegh Ágnes francia 2002-2006
Herédi György matematika-fizika 1957-1964
Hermesz Zoltán történelem-földrajz 2005-
Hernád Ferenc mennyiségtan-természettan 1945-1949
Hernád Ferencné, Csom Lujza mennyiségtan-természettan 1945-1949
Hitch, Stephen angol 1997-2001
Hobinka Ildikó, dr. Riedel Miklósné kémia-fizika 1970-1981
Hódsági Béla történelem-földrajz 1970-
Hohmann Antal római katolikus hittan 1929-1932
Horányi Mátyásné magyar-francia 1965-1986
Horányi Zsuzsa orosz-latin 1980-1983
dr. Hornyánszky Gyula magyar-latin-tört.-görög 1902-1908
dr. Horovitz József izraelita hittan 1905-1906
Horváth Béla magyar-latin 1920-1926
Horváth Gyula latin-görög 1904-1922
dr. Horváth Miklós magyar-latin-görög-orosz 1940-1951
Horváth Rózsa orosz-angol 1975-1981
Horváth Schandl Katalin magyar-történelem 1971-
Horváth Zoltán magyar-német 1952-1956
Hős Csilla angol 2005-
Huber Márton magyar-német 1956-1974
Intze István magyar-földrajz-történelem 1916-1917
Istvánffy Klára kémia-fizika 1955-1957
Ivanyos Lajos református hittan 1929-1934
Jaeger Imre mennyiségtan-földrajz 1907-09, 1911-13
Jahoda Anna német-orosz 1983-
Jakóts Éva angol-orosz 1983-
Jancsi László unitárius hittan 1930-1939
Jancsó Gábor matematika-fizika 1962-1963
Jani Lajosné biológia-földrajz 1963-64, 1965-67
Jávor Andor magyar-latin-görög 1934-1957
dr. Jelitai (Woyciechowsky) József mennyiségtan-geometria 1912-1934
Jelitai Árpád matematika-fizika 1964-70, 1976-77, 2004-
Jeneiné Bicsák Krisztina matematika 2005-
Józan Miklós unitárius hittan 1903-1914
dr. Juba Adolf egészségtan (iskolaorvos) 1902-1926
Juhász Armand testnevelés 1954-1964
Juhász Géza testnevelés 1990-1991
Juhász István matematika-fizika 1985-
dr. Junger Miksa izraelita hittan 1908-1910
Kaczián János evangélikus hittan 1904-1905
dr. Kallós Ede latin-görög 1907-1908
Kalmár Ágnes magyar 1988-1990
Kalocsay Ferenc latin-görög 1926-1927
Kalotay Gábor műszaki tanár, technika-szám.techn. 1967-
Karczag Endre angol-orosz 1980-1981
Kardos Katalin orosz-magyar 1983-1986
Kassai Nándor rajz-ábrázoló geometria 1903-1919
dr. Kasztriner Iván egészségtan (iskolaorvos) 1932-1938
Katona József magyar-latin 1907-1910
dr. Katz Márton izraelita hittan 1906-1910
Károlyi Csaba magyar-történelem 1986-1992
dr. Károlyi Ferenc történelem-földrajz 1956-1968
Kelemen Béláné német-francia 1952-1953
dr. Kemenes Iván egészségtan (iskolaorvos) 1946-1947
Kemény János evangélikus hittan 1909-1911
Kemény Lajos evangélikus hittan 1911-16, 1917-23
dr. Kempelen Attila természetrajz-vegytan 1933-1934
Kempl Klára testnevelés 1985-
Kenedich Gábor francia-latin 1964-1965
Kerekes György rajz-ábrázoló geometria 1930-1931
Kereki Gábor unitárius hittan 1945-1947
dr. Kerényi Károly latin-görög 1919-1928
Keresztesi János matematika-fizika 2004-
Keresztesi Samu református hittan 1902-1910
dr. Kertész László magyar-latin-angol-orosz 1956-1958
Képes László testnevelés 1976-1977
Kilár István magyar-latin 1928-1950
Kilpatrick, Stephen David angol 2001-2004
Kis Kálmán mennyiségtan-természettan 1939-1947
Kis Sándor rajz 1988-
Kiskún Ernő testnevelés 1927-1941
Kiss Gabriella magyar-német 1993-1996
Klimó Kálmán evangélikus hittan 1906-1908
dr. Koch Nándor természetrajz-vegytan 1911-1929
Kocsmár János testnevelés 1933-1934
dr. Kohlbach Bertalan magyar-latin-német 1908-1932
Kollmann Ignác természetrajz-földrajz 1902-1905
Koltai Gézáné német-olasz-francia-orosz 1952-1981
Koltai Márta matematika-fizika 1975-1976
Konda László magyar-német 1935-1939
Kondor István ének 1943-1944
Konorót Ferencné orosz-francia-spanyol 1973-1981
dr. Konorót Gyula történelem-földrajz 1956-1974
Korenovics József német-magyar-földrajz 1906-1908
dr. Korompai József római katolikus hittan 1923-1926
Kósa Zsolt történelem-földrajz-biológia 2000-
dr. Kottász József természetrajz-földrajz 1921-1923
dr. Kovács Dezső magyar-latin 1920-1924
Kovács Emil evangélikus hittan 1907-1908
Kovács Gergely magyar-latin 1910-13, 1923-34
dr. Kovács Géza magyar-latin 1902-1908
Kovács Ilona magyar-orosz-német 1983-
Kovács István fizika-matematika 1983-1996
Kovács Judit német 1995-1999
Kovács Olga magyar 1983-1985
Kovács Pál matematika-fizika 1969-1971
Könyves Tóth Kálmán matematika-fizika 1963-1965
Kőrizs Imre latin 1991-1993
Kőrösi Sándor magyar-latin 1902-1919
Körtvélyesi Oszkár ének-zene 1971-1974
Kővári Aladár latin-történelem 1947-1948
dr. Kövendi Dénes történelem-földrajz 1948-1949
Krasznay Gyula orosz 1955-1963
dr. Kratofil Dezső matematika 1949-1950
Kun István, dr római katolikus hittan 1902-1903
dr. Kun Kúti Márton matematika-fizika 1957-1958
Kurdilla Ferenc mennyiségtan-mértan 1913-1929
dr. Kurtz Sándor latin-görög 1908-1930
Kúthy Zoltán magyar-francia 1937-1939
Laczkó László matematika-fizika 1971-1983
Ladányi Emil német 1917-1919
dr. Lakatos Géza német-francia 1932-1935
Laky Sándor református hittan 1923-1949
Lamnek Vilmos evangélikus hittan 1920-1922
Lannert István francia nyelv 2006-
dr. Lábody Imréné biológia-kémia 1970-1975
Lasztóczi Gyula matematika-fizika 1970-1973
Latkóczy Mihály magyar-latin-német-földrajz 1902-1905
dr. Lavotha Ödön magyar-latin 1946-1947
dr. László Gábor természetrajz 1904-1905
dr. László Gábor római katolikus hittan 1937-39, 1941-49
László Ignác történelem-földrajz 1907-1920
Lászlóné Sergyán Stefánia matematika-fizika 1990-
Lázár Tibor történelem-földrajz 1992-
Leczki Margit könyvtáros 2006-
Lelóczky Ferenc testnevelés 1902-1904
Lendvai Rita angol-orosz 1978-1984
Lenkefi Ferencné angol-latin 1987-1989
Libárdi Péter magyar 2001-
Lieszkovszky Andrásné matematika-fizika 1966-1977
Lingné Farkas Judit angol-orosz 1982-1989
Lővey Kálmán testnevelés 1911-1923
Lueff Ferenc természetrajz-földrajz 1917-1919
Luksz József mennyiségtan-természettan 1949-1958
dr. Luncz János római katolikus hittan 1905-1906
Madár Mihály magyar 1978-1984
Magyar Zsolt matematika-fizika 1994-
Magyarics Tamás angol-történelem 1980-1985
Magyarné Jordán Mária számítástechnika 1992-1997
Majba Vilmos evangélikus hittan 1902-03, 1906-08
Makay Miklós református hittan 1937-40, 1945-49
dr. Mandel Miklós izraelita hittan 1942-44, 1945-49
Marczell Mihály római katolikus hittan 1910-1919
Marczinkó Andor matematika-fizika 1930-39, 52-57
Marik Miklós matematika-fizika 1959-1961
dr. Markovits Béla egészségtan (iskolaorvos) 1938-1941
Marosi Józsefné angol 1990-1992
Marschalek Rezső orosz 1953-1956
Martony Elek evangélikus hittan 1910-11, 1916-17
Mattyasovszky Endre történelem-földrajz-term.rajz 1902-1919
Maxson, Judith angol 1992-1997
Mácsay Zoltán testnevelés 1945-1951
dr. Márffy Oszkár magyar-latin-földrajz 1902-1919
Mátyás Béla latin-német 1928-1929
Melles Emil görögkatolikus hittan 1906-1908
Mende Jenő mennyiségtan-geometria 1912-1925
Menyhárt Andrea angol, francia 2004-2005
Méhes László földrajz 1958-1970
Mészáros István testnevelés 1975-1976
Mihalovich Sándor görögkatolikus hittan 1917-1928
Mihalovits László magyar-német 1923-1927
dr. Mihályi Lászlóné magyar-latin 1968-1978
dr. Mikite Gyuláné matematika-fizika 1967-2005
Miklós Alajos magyar-latin 1910-1933
Miklós Zoltán matematika-kémia 1993-
Miklóssy István számtan-ábrázoló geometria 1902-1925
Miloszerni László ének-zene 1990-94, 1997-2005
Mislóczky Margit biológia-kémia 1962-1963
Mohr Viktor Győző magyar-latin 1905-1912
Molnár Csaba matematika-fizika 1984-1986
Molnár Gábor fizika-matematika 2001-2002
Molnár Zsófia francia 1997-1999
Molnár-Sáska Ildikó matematika-inforamtika-fizika 2003-
Moór Ágnes fizika-kémia 1966-
Moró Károly matematika-fizika 1961-74, 1999-
Mózer Tamás latin 1993-1995
Mráz Rezső magyar-latin 1911-1912
Nagy Gergely angol nyelv 2006-
Nagy Gyula matematika-fizika-ábr.geo. 1984-1996
Nagy Józsefné fizika-kémia 1955-1957
Nagy Kálmánné ének-zene 1994-1997
Nagy Katalin orosz 1986-1989
Nagy Lajos római katolikus hittan 1906-1919
Nagy Norbert ének-zene 1975-1981
dr. Nagy Pál latin-görög 1933-1941
dr. Nagy Sándor magyar-latin-francia 1925-1940
Nagy Tibor történelem-orosz-spanyol 1983-2003
dr. Nádas Valéria angol 1987-2006
Neidenbach Emil matematika-fizika 1929-1930
Nelson, Norach angol 1992-1997
Nemeshanyi Hubáné könyvtáros 1985-2001
dr. Neumann József római katolikus hittan 1919-1923
Németh Margit magyar-történelem 1969-2005
Németh Zsuzsa orosz-angol 1979-83, 1984-85
Noszek Péterné biológia-kémia 1987-
Nyíregyházi Károly testnevelés 1968-1986
Okruczky András testnevelés 1941-1944
dr. Oslay Ferenc történelem-földrajz 1919-1923
dr. Ozoray Jánosné ének-zene 1968-1971
Ötvös János földrajz-term.rajz-kémia 1946-1974
Őry Katalin német 2002-2006
P. Pataki Alfonz római katolikus hittan 1942-1943
dr. Pap Béla izraelita hittan 1911-1924
Pap Ferenc református hittan 1936-1937
Pap Gyula református hittan 1919-1920
Papp Ildikó matematika 1981-1986
Papp Iván rajz és műalk.el.-műszaki rajz 1957-1979
Papp Margit angol-magyar 1975-1976
Paróczay József matematika 1993-2001
Paska Beáta fizika 1990-1991
Patay Gyula testnevelés 1933-1934
Patay Pál református hittan 1915-1919
dr. Pauka Tiborné biológia-földrajz 1971-1972
Pákozdy László református hittan 1940-1945
Páldy Róbertné könyvtáros 1969-1990
Pálfai János testnevelés 1933-1945
Pálffy Dénes magyar-történelem 1961-1977
Pálos Jenő matematika-fizika 1958-1969
Pálos Jenőné fizika-kémia 1962-1965
Pálvölgyi Kata spanyol 2003-
Pápai István latin-görög 1919-1920
Pápay Géza latin- görög 1928-1944
dr. Pekár Károly testnevelés-magyar-latin 1904-1906
Penn, Christen angol 1990-1993
Péch Aladár számtan-ábrázoló geometria 1902-1912
Pitying József földrajz 1912-1913
Polgárdi Mihály orosz 1969-1992
Pongó Ágnes matematika 1989-1991
Pór Mihály magyar-német 1943-1945
Prém József latin-olasz 1933-1948
Priest, Christopher angol 1995-1997
Princz Ernőné könyvtáros 1996-
Priváry Géza latin-történelem 1920-1934
Prohászka Lajos latin 1931-1932
dr. Prutek György matematika-fizika 1949-1950
Puskásné Ispán Franciska ének-zene 1974-1979
Pusztai Ágota matematika 2000-
Pusztai Mária magyar-francia 1986-
Radnai Zsófia orosz-angol 1973-1975
dr. Rappaport Béla izraelita hittan 1902-1911
Rauscher Aliz fizika-kémia 1975-1976
Rácz Iván történelem-földrajz 1968-2000
Rácz János matematika-fizika 1957-2004
Rácz József testnevelés 1941-1965
Rácz Mihály matematika-fizika 1971-1972
Regán Béla magyar-latin 1907-1921
Reibner Márton latin 1917-1919
dr. Reich Antal egészségtan (iskolaorvos) 1947-1948
Réday János magyar-latin 1924-1932
dr. Rédei László mennyiségtan-természettan 1938-1939
Rézler Gyula latin-történelem 1919-1920
Rideg Márton fizika-informatika 1992-1995
Róna Arturné fizika-kémia 1964-1980
dr. Róna Marianna iskolaorvos 1967-????
Rónay Kázmér rajz 1926-1948
Roszkopf Klára matematika-fizika 1987-1992
dr. Ruttkay Miklós görögkatolikus hittan 1928-1949
Ruzsa Ágota magyar-angol 1981-1983
Sas Éva francia-angol 1979-1984
Sass Béla evangélikus hittan 1911-1913
Sax Sándor latin-német 1925-1930
Sági István magyar-latin 1912-1927
dr. Sándor János fizika-kémia 1957-1959
dr. Sándor Jánosné latin-francia-magyar 1962-1982
Sándor Miklós történelem 2004-
Schaller Róbert mennyiségtan-természettan 1952-1957
dr. Scher Tibor izraelita hittan 1941-1942
Schlett Istvánné magyar 1983-1997
Schützenberger Alajos magyar-latin 1919-1922
Schramek Anikó fizika 2003-
dr. Schwarcz Benjamin izraelita hittan 1924-1945
Sebestyén Jenő református hittan 1910-1916
dr. Semjén Gyula német-francia 1935-1943
Semjénné Menus Gabriella ének-zene 1988-1999
Seregély Ildikó matematika-földrajz 2004-
Simek Ferenc testnevelés 1933-1935
Simon Ignácz számtan-ábrázoló geometria 1902-1908
Simon Kálmán mennyiségtan-geometria 1908-1911
Simonyi Béla latin-történelem 1911-19, 22-23, 25-30
dr. Simonyi Ernőné angol 1997-
Siorétiné Gyepes Judit angol 1978-1979
Sipos Ferenc természetrajz-földrajz 1957-1968
Smith, Kimberly Anne angol 1991-1992
Sólyom Károly ének 1941-1942
dr. Somogyi Ferenc magyar-latin 1931-1946
dr. Somogyi Imre baptista hittan 1945-1949
Somogyi László matematika-fizika 1980-1985
ifj. Soós Károly matematika-fizika 1955-1964
Soós Sándor mennyiségtan-természettan 1920-1921
Sós Jenő magyar 1910-1911
Sós Simon izraelita hittan 1927-1931
Steuer Lajos evangélikus hittan 1908-1913
dr. Stimakovics László történelem-földrajz 1924-1939
Strecke Ernő római katolikus hittan 1926-1927
Sugár Rezső ének 1942-1943
Szabó Annamária orosz 1980-1987
dr. Szabó Ferenc magyar-latin-görög 1907-1942
Szabó István magyar-latin 1911-1924
ifj. Szabó István magyar-német 1913-1914
Szabó István református hittan 1934-1936
dr. Szabó István könyvtáros 1961-1962
dr. Szabó József magyar-latin-német-angol 1945-1950
Szabó Klára biológia-kémia 1976-
Szabó László matematika-fizika 1963-1969
Szabó Mária magyar-angol 1968-1971
Szabó Miklós református hittan 1924-1927
dr. Szabó Richárd magyar-történelem 1941-1945
Szabóné Székely Gabriella orosz-latin 1983-1996
Szakáll Istvánné matematika-fizika 1967-2003
Szalai Tamásné könyvtáros 1993-1996
dr. Szalay György német-francia 1930-37, 1938-41
Szalayné Tahy Zsuzsa informatika-matematika-fizika 2002-
Szatmári Éva orosz 1984-1988
Szántó Gyuláné földrajz 1956-1958
Szász Istvánné magyar-német 1949-1968
dr. Szász Pálné angol-német 1952-1967
Szecsődi Tamás magyar-mozgókép-média 2003-
dr. Szegzárdy-Csengery József magyar-francia 1949-1951
dr. Szende Gyula latin-magyar-történelem 1904-1910
Szenes Elekné biológia-pedagógia 1958-1969
Szentiványi Mária angol-orosz 1977-1978
Szentiványi Sándor unitárius hittan 1939-1945
dr. Szentmihályi Gyula latin-német 1924-1943
Szerető Géza magyar-német 1925-1935
Székely Béla történelem-földrajz 1953-64, 1975-76
Székely Gabriella matematika-fizika 1975-1976
Székely József református hittan 1904-1905
Széles Sándor református hittan 1922-1924
dr. Széll Jánosné matematika-fizika 1973-1977
Szigeti Istvánné orosz 1958-1972
Szíjj Béla testnevelés 1981-
Sziklay Judit orosz-német 1975-1978
Szilágyi Jánosné biológia-angol-német 1967-1977
Sziliné dr. Simon Márta magyar-történelem 1984-
Szkok Iván rajz 1975-77, 1979-80
Szomorú Árpád mennyiségtan-természettan 1939-1949
Szőke Elemér testnevelés 1925-1926
Szűcs Árpád testnevelés 1926-1941
Szvetnyik Krisztina testnevelés 1993-
Takács István magyar-latin 1934-1966
Takács Lajos fizika-matematika 1979-1987
Tasnádi Gáborné, Gósy Mária angol-orosz 1974-1975
Techet Egon természetrajz-földrajz 1945-1964
Tímár Pál német-magyar-latin 1902-1919
Tompa Nándor római katolikus hittan 1945-1949
Toroczkay Zsolt fizika 1981-1983
Tóth Géza kémia-rajz-ábr.geo.-műv.tört. 1962-1965
Tóth Györgyi testnevelés 1966-1967
dr. Tóth Gyula magyar-latin-görög 1914-1916
Tóth Jánosné biológia-kémia 1968-????
dr. Tóth József történelem-földrajz 1943-1947
Tóth Oszkár biológia-kémia 1957-1962
Tóth V. Katalin matematika-fizika 1984-1985
Totisz György angol 1990-1991
Totiszné Forgó Sarolta angol-orosz 1984-2004
dr. Török Erikné angol-német-orosz 1967-1979
Trencsényi Imréné magyar-történelem 1963-1971
dr. Turchányi György mennyiségtan-természettan 1942-1949
Udvardi Edit fizika 2004-2006
Udvarnoki András baptista hittan 1921-1922
Ugrai Istvánné orosz-magyar 1973-1974
Uliczák Béla görögkatolikus hittan 1914-1917
Urbán Balázs magyar-francia 1994-1996
Vajai Gyula mennyiségtan-természettan 1919-1931
dr. Varannai Gyula egészségtan (iskolaorvos) 1942-1944
Varbóki (Frecska) István természetrajz-földrajz 1934-1945
Varga Artúr fizika-kémia 1963-1969
dr. Varga Károly magyar-latin-francia 1940-1945
Varga Tivadar latin-történelem 1922-1923
Vargáné Verbényi Eta fizika-matematika 1977-1978
Vargay Zoltánné matematika-fizika 1969-2005
Vargha Ferenc természetrajz-földrajz 1905-1918
Vargha Géza görögkatolikus hittan 1911-1914
Varjú János görögkatolikus hittan 1945-1946
Vágvölgyi János történelem-földrajz 1953-1956
Vámos Krisztina testnevelés 1993-
dr. Várdai Béla magyar-földrajz 1902-1903
Várhelyi György magyar-történelem 1969-1981
Veö László magyar-angol 1955-1962
dr. Veszprémi Vilmos magyar-német 1914-1924
Véghelyi Józsefné történelem 1969-2000, 2002-2004
Vénuszné Lányi Márta testnevelés 1983-1992
dr. Vida Sándor magyar-latin 1908-1909
Viditsné Borbás Réka matematika-kémia 2002-
Vimlátiné Kálmán Judit német-francia 1999-
dr. Virág Tiborné angol 1984-1989
dr. Virágos Péterné magyar-könyvtár 1960-1970
dr. Virlics Géza magyar-történelem 1958-1960
Vitéz Mátyás rajz 1947-1949
dr. Vízy Béláné biológia-kémia 1981-
Vörös Béla latin-történelem-magyar 1908-1930
dr. Waczulik László magyar-földrajz 1913-1919
Walton Róbert magyar-német 1919-1920
Weger Henrik matematika-fizika 1910-1946
dr. Weger Imre német-francia-orosz 1947-1950
Weiss István matematika-fizika 1975-1976
Weisz Iván matematika 1984-1991
Wesselényi Albert fizika-matematika 1979-1980
Williams, Carl angol 1996-1997
Wirth Gyula magyar-latin-görög 1909-1924
Wolf József evangélikus hittan 1908-1910
Záborszky István ének-zene 1974-84, 1985-89
Záborszky József ének-zene 1954-1985
Záborszky Kálmán ének-zene 1985-1992
dr. Zajtay Ervin német-francia 1941-1947
Zaletnyik Anna matematika-fizika 1986-1988
dr. Závodszky Levente magyar-latin-történelem 1910-1919
Zeley Éva francia-történelem 1987-1993
Zelinka Tamásné biológia-kémia 1985-
Zentai Magdolna matematika-fizika 1978-1979
Zékány Gyula görögkatolikus hittan 1908-1910
Zigány Miklós magyar-francia 1957-1964
Zsiday-Galgóczy Béláné angol-történelem 1970-
Zsigmond Anna orosz-angol 1966-1969